Kodeks postępowania Gore

Dążymy do zaspokojenia potrzeb klientów poprzez nasze innowacyjne, niezawodne produkty oraz poprawę środowiska, w którym żyjemy i pracujemy.

Staramy się patrzeć daleko przed siebie i podejmować decyzje, które są zgodne z tym zobowiązaniem. Wartości te stanowią fundament naszej kultury korporacyjnej. Budując kulturę Gore, która ujednolica specyficzne dla branży wymagania, stworzyliśmy "Gore Fabrics Guidelines on Social Responsibility", czyli własny przewodnik z wytycznymi dotyczącymi odpowiedzialności społecznej. Są to określone oczekiwania dotyczące godziwych warunków pracy, pozytywnego środowiska pracy, zgody z przepisami prawa oraz ochrony środowiska. Przestrzegając ustanowionych w Dziale Tkanin Gore zasad, oczekujemy od naszych dostawców, partnerów biznesowych, dystrybutorów i innych przedstawicieli, utrzymania tego samego poziomu odpowiedzialności społecznej.

Pobierz Gore Farbcis Guidelines on Social Responsibility

http://www.gore-tex.co.uk/remote/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1289360706672&ssbinary=true

http://www.gore.com/en_xx/aboutus/socialresponsibilitystatements/social_responsibility_statement.html