WARUNKI UŻYTKOWANIA

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 04.12.2012

Strona, z poziomu której można uzyskać dostęp do niniejszych Warunków użytkowania („Strona”), została utworzona i jest zarządzana przez firmę W. L. Gore & Associates GmbH (dalej: „Gore,” „my” lub „nas”).

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków i postanowień („Warunki użytkowania”). Korzystanie z tej Strony (zgodnie z poniższymi zapisami) regulowane jest przez te Warunki użytkowania.

 1. Akceptacja WarunkówUzyskując dostęp do tej Strony lub korzystając z niej, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie dodatkowe regulacje, które możemy opublikować na Stronie. Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany do tych Warunków użytkowania (a także do innych dodatkowych regulacji); możemy powiadomić użytkownika o wprowadzeniu takich zmian z wykorzystaniem uzasadnionych środków, w tym poprzez zamieszczenie zmienionej wersji Warunków użytkowania na tej Stronie. Datę ostatniej aktualizacji można ustalić, sprawdzając datę podaną przy zwrocie „OSTATNIA AKTUALIZACJA” powyżej. Uzyskanie przez użytkownika dostępu do Warunków użytkowania lub skorzystanie ze Strony po wprowadzeniu przez nas zmian w tych Warunkach oznaczać będzie akceptację tych zmian.
   
 2. Odpowiedzialność za treśćGore starannie dobiera materiały na Stronę i dokłada starań, aby były one regularnie aktualizowane. Gore nie gwarantuje pełnego, nieprzerwanego ani wolnego od błędów działania Strony. Wszelkie informacje zawarte na Stronie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępują szczegółowej porady na temat decyzji zakupowych. Funkcje techniczne oraz szczegółowe informacje na temat produktów są podane wyłącznie w celu poglądowym. Takie informacje mogą się różnić w zależności od kraju. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Aktualne i rzetelne informacje, szczegóły lub charakterystykę naszych produktów można uzyskać wyłącznie od sprzedawców, autoryzowanych dystrybutorów, importerów oraz od firmy Gore. Prosimy pamiętać, że produkty, które można zamówić za pośrednictwem Strony, są przedmiotem dodatkowych i uzupełniających warunków i postanowień. Przed złożeniem zamówienia na nasze produkty należy zapoznać się ze wszystkimi dodatkowymi i uzupełniającymi warunkami i postanowieniami mogącymi mieć zastosowanie.
   
 3. Użytek prywatny Niniejsza Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Strony ani żadnych informacji o produktach podanych na Stronie nie można wykorzystywać do jakichkolwiek działań biznesowych ani komercyjnych (czy to nakierowanych na zysk, czy też nie).
 4. Prawa własnościStruktura stron internetowych Gore oraz materiały zamieszczane na tych stronach są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnianie oraz inne wykorzystywanie informacji lub danych w dowolny sposób oraz w dowolnej formie — a szczególnie wykorzystywanie tekstów, partii tekstów oraz obrazów — wymaga wcześniejszej zgody firmy Gore.

  Znaki towarowe firmy Gore oraz loga Gore są chronione na całym świecie. Pozostałe znaki towarowe wykorzystywane na tej Stronie są własnością ich prawowitych właścicieli. Znaki towarowe firmy Gore oraz loga Gore mogą być wykorzystywane wyłącznie w połączeniu z towarami wyprodukowanymi przez firmę Gore lub, w innych przypadkach, po uzyskaniu wyraźnej zgody od firmy Gore. Firmowe logo Gore może być wykorzystywane wyłącznie przez firmę Gore.
   

 5. Łącza . Strona może zawierać łącza do innych stron i zasobów online. Nie autoryzujemy takich zewnętrznych stron ani zasobów i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Inne strony mogą również zawierać łącza — autoryzowane albo nie — prowadzące do niniejszej Strony, my możemy natomiast blokować różne łącza prowadzące do Strony lub znajdujące się na niej.
   
 6. Ochrona danychFirma Gore poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania przez nas danych, prosimy zapoznać się z naszymi Zasadami prywatności oraz Zasadami dotyczącymi plików cookie.

   

 7. Kontakt . W przypadku pytań lub skarg związanych ze Stroną lub z niniejszymi Warunkami użytkowania prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt. Można również skontaktować się z nami, wysyłając list na adres: W.L. Gore & Associates GmbH, Corporate & Legal, Hermann-Oberth-Str. 22-24, 85640 Putzbrunn, Germany.

  Należy pamiętać, że wiadomości e-mail nie zawsze są odpowiednio chronione. Z tego względu nie należy w nich podawać informacji o kartach kredytowych ani innych informacji o charakterze poufnym. Niniejsze Warunki użytkowania zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

   

  Warunki użytkowania (oraz wszelkie uaktualnione wersje) można drukować, pobierać lub w inny sposób zapisywać ich kopie na własne potrzeby.